ÁSZF

Ab Ovo Kiadói Kft.
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
(ÁSZF)

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) az Ab Ovo Kiadói Kft. (1133 Budapest, Pannónia utca 64. A. ép. 7/34.) által a http://www.abovo.hu weboldalon (továbbiakban: weboldal) keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (továbbiakban: Eker tv.) 2. § a.) pontja szerint elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő ügyfél (továbbiakban: ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazzák.
Jelen dokumentum, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre. Az alábbi feltételekkel szabályozott szerződés a Ptk. szerint távollevők között létrejött szerződésnek minősül.

  1. A szolgáltató adatai

A szolgáltató neve: Ab Ovo Kiadói Kft.
A szolgáltató székhelye: 1133 Budapest, Pannónia u. 64. A. 7/34.
A szolgáltató elektronikus levelezési címe: pj@abovo.hu
Telefonos elérhetőség: +36-30-204-1934
Cégjegyzék szám: 01-09-079754
Adószám: 10618158-2-41
A szerződés nyelve: magyar
Tárhely szolgáltató: http://www.forpsi.hu

2. Általános tudnivalók

2.1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Feltételek értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény ide vonatkozó rendelkezései. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

2.2. Jelen dokumentum, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre. Az alábbi feltételekkel szabályozott szerződés a Ptk. szerint távollevők között létrejött szerződésnek minősül.

2.3. Ezen Általános Szerződési Feltételeket hatálya 2019. április 29. napjától visszavonásig, vagy újabb módosításig érvényes.

2.4. Tilos a Szolgáltatótól származó információk, képek bármilyen formában történő megváltoztatása és ismételt megjelentetése. A megjelent anyagokkal kapcsolatos minden további jogot a Szolgáltató fenntartja, és szükség esetén azt bírósági úton érvényesíti.

2.5. Az oldalon megvásárolt termékeket a vételár megfizetése ellenében a Szolgáltató a Vásárló rendelkezésére bocsátja a 4. pontban foglalt „Rendelési információk”-ban foglaltaknak megfelelően.

3. A megvásárolható termékek köre

3.1 A Szolgáltató termékei könyvek, e-book-ok.

4. Rendelési információk

4.1. A Felhasználó a weboldalon történő vásárlásával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, valamint a weboldalon közzétett Adatkezelési és Adatvédelmi Tájékoztatóban foglaltakat megismerte és elfogadja.

4.2. A Felhasználó a vásárlás során köteles a saját, valós adatait megadni. Amennyiben a vásárlás során megadott adatok valótlanok, vagy más személyhez kötődnek, a létrejövő szerződés semmis. A Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben a Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe a szolgáltatásokat.

5. A Megrendelés menete

5.1. A weboldalon megjelenített termékek online rendelhetőek meg a http://www.abovo.hu/webshop-on keresztül. A termékekre megjelenített árak forintban értendőek.

5.2. Amennyiben akciós ár kerül meghirdetésre, a Szolgáltató az akció részleteiről és időtartamáról köteles pontos tájékoztatást nyújtani.

5.3. A termékhez tartozó aloldalon a „Kosárba teszem” gomb megnyomásával kerül a termék a virtuális bevásárlókosárba. A weboldal bal felső sarkában található „Kosár” ikon gombra kattintva megjelenik a kiválasztott termék(ek)re vonatkozó Bevásárlókosár, ahol a Vevő ellenőrizheti a megrendelés előtt a kiválasztott termék(ek)et és azok mennyiségét, és ha szükséges, a megfelelő módosításokat elvégezheti, illetve közvetlen a megrendelés menüpontba léphet a „Pénztár” gombra kattintva.

Amennyiben a kosár tartalma megfelelő, a Vevő a „Pénztár” gombra kattintva megadhatja megrendeléshez szükséges adatokat. Az ÁSZF elfogadása (az „Elfogadom az Általános Szerződési Feltételeket.” szöveg előtti jelölőnégyzet kipipálásával) és az Adatkezelési Tájékoztató megismerése, valamint a megrendelés fizetési kötelezettséget eredményező jellegének tudomásulvétele („Megértettem és elfogadom, hogy a megrendelésem fizetési kötelezettséget eredményez”) után a „Megrendelés elküldése” gombra kattintva elküldheti a megrendelését. Ezzel a megrendelés véglegessé válik. A „Kosár ikon gombra kattintva ismételten áttekintheti és ellenőrizheti a megrendelését.

A „Megrendelés elküldése” gomb lenyomásával véglegesíthető a megrendelés, ezzel a megrendelt termékek adásvétele tekintetében szerződéses ajánlat kerül Ön által megküldésre. A „Megrendelés elküldése” gomb lenyomása a megrendelt termékek vételárára vonatkozó fizetési kötelezettséget von maga után.

5.4. A megrendelt termékekre vonatkozóan az adásvételi szerződés az Eladó és a Vevő között a Vevő által a fentiek szerint kitöltött megrendelésben meghatározott adatokkal és az ÁSZF szerinti feltételekkel jön létre.

Önnek a megrendelés során a megrendelés véglegesítése előtt folyamatosan lehetősége van a bevitt adatok módosítására. Ön a megrendelésével tudomásul veszi, hogy az Eladó jogosult az Ön hibás adatbeviteléből, a pontatlanul megadott adatokból eredő minden kárát és költségét Önre hárítani. Az Eladó a pontatlan adatbevitel alapján történő teljesítésért felelősségét kizárja. A rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti, és megakadályozhatja a szerződés létrejöttét, illetve teljesítését.

A megrendeléshez a weboldalon regisztráció szükséges, ahol Ön megadja a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatokat.

Amennyiben Ön a rendelését véletlenül vagy tévedésből adta le, a hibás megrendelést követő munkanap 12 óráig a megrendeléstől minden következmény elállhat e-mailben való közlés útján.

A megrendelés során az Adatkezelési Tájékoztatóban rögzített személyes adatok megadása szükséges. Az adatok pontos rendelkezésre bocsátása fontos, ugyanis a megadott telefonszámon és/vagy e-mail címen tudunk Önnel kapcsolatba lépni, és a megrendeléssel kapcsolatban információt közölni, továbbá a létrejött szerződésben is a megadott adatok szerepelnek. Eladó nem felel a Vevőt ért azon károkért, amelyek abból adódnak, hogy a Vevő jelszavát elfelejti vagy harmadik személy számára megismerhetővé teszi.

5.5. A megrendelés során Ön köteles megadni a szállítási módot, mely lehet házhozszállítás a GLS futárszolgálaton keresztül vagy személyes átvétel az Eladó címén (1133 Budapest, Pannónia u. 64/A. 7./34.) A weboldalon megrendelt termékek a visszaigazoló e-mailben feltüntetett időpontban, legkorábban 3 munkanapon belül kerülnek kiszállításra, illetve személyes átvétel megjelölése esetén a megrendelést követő telefonos megkeresésünk alkalmával egyeztetett időpontban veheti azokat át. A szállítás részletes feltételeiről jelen ÁSZF 7. pontjában tájékozódhat.

Eladó hétvégén és munkaszüneti napokon megrendeléseket nem dolgoz fel. Ezen idő alatt beérkezett megrendelések feldolgozása a következő munkanapon történik.

A bevásárlókosár tartalmában a megrendelés előtt álló termék(ek) képpel ellátott lényeges tulajdonságai (terméknév, típus, ár, darabszám) került feltüntetésre, így azokról a Vevő a szerződés megkötését megelőzően világos és közérthető tájékoztatást kap.

5.6. A webáruházban eladásra kínált termékeket online vásárlással vásárolhatók meg. A webáruház termékeire e-mailben, illetve telefonon leadott megrendeléseket Eladó nem fogadja el. Eladó a weboldalon található információkat rendszeresen ellenőrzi és frissíti, de pontatlanságok, véletlen hibák, elírások előfordulhatnak, melyekért nem vállal felelősséget.

A weboldalon csak a készlet erejéig vásárolhatóak meg a termékek.

5.7. Megrendelésében Ön tudomásul veszi, hogy az Ab Ovo Kiadói Kft. adatkezelő által a www.abovo.hu weboldal felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft., mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: név, e-mail cím, bankkártya adatok. Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

6. A Megrendelés feldolgozása és Megrendelt termékek

6.1. A megrendelések feldolgozása 24 órán belül történik, így a hét bármely napján lehetőség van a rendelés leadására. A Szolgáltató minden esetben email üzenetben visszaigazolja a megrendelést és tájékoztatja a Felhasználót, ha a megrendelés teljesítése valamilyen technikai vagy egyéb probléma miatt átmenetileg akadályba ütközött.

6.2. Az általános teljesítési határidő; a vételár beérkezésének időpontjától számított 3 munkanapon belül történik a termék postára adása. A Felhasználó és a Szolgáltató személyes átvétel esetén, illetve egyéb esetben is határidőben is megállapodhatnak a teljesítés időpontja tekintetében.

6.3. Ha a Szolgáltató a szerződésben foglalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert meghatározott termék nem áll rendelkezésére vagy nem elérhető, köteles erről a Felhasználót haladéktalanul értesíteni, és a vételárat visszafizetni legkésőbb 30 napon belül.

Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag Felhasználóval történő egyeztetést követően kerülhet sor.

6.4. A Felhasználó a megrendelést követően minden esetben visszaigazoló emailt üzenetet kap.

6.5. Szolgáltató feltételezi, hogy a Felhasználó rendelkezik azzal a technikai tudással és informatikai háttérrel, amely szükségeltetik a kiadványok megrendeléséhez. A Felhasználó technikai tudásának/lehetőségeinek hiányosságai/korlátai miatt Szolgáltató nem tud felelősséget vállalni, ha a tájékoztatás, egyeztetés és a termékleírás ellenére sem sikerül azt elérhetővé tenni számára azt.

7. Szállítás

7.1. Szolgáltató vállalja, hogy a fizetés után, legkorábban 3 munkanapon belül a termék postázásra kerül a Magyar Posta Zrt. vagy a GLS közreműködésével, a két cég aktuális díjszabása szerint.

7.2. A Szolgáltató a csomag megsemmisüléséért, elvesztéséért, megsérüléséért vagy bárminemű szállítás körében előforduló problémáért felelősséget nem vállal. A felelősség ilyen esetekben kizárólag a szállítást végző céget terheli. Szolgáltató a tőle adott helyzetben elvárhatóak szerint jár el esetleges probléma esetén (pl: a csomag feladásának időpontjáról tájékoztatás, igazolás stb.).

8. Szerződés létrejötte

8.1. Ha a Felhasználó megrendelést küld Szolgáltatónak email üzenetben, a Szolgáltató pedig a megrendelést visszaigazolja, távollévők közötti szerződés jön létre a felek között, amely elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyről, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak megfelelően irányadóak.

8.2. Az ily módon létrejött szerződés írásban kötött szerződésnek minősül, amelyre a magyar jog az irányadó. A szerződésre jelen ÁSZF-ben foglalt feltételek az irányadóak. A Felhasználó vásárlásával magára nézve kötelezőnek fogadja el a fentiekben foglaltakat.

9. Elállási/felmondási jog gyakorlása és annak kizártsága

9.1. Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet 20. § (1) szerint „Az üzlethelyiségen kívül kötött és a távollévők között kötött szerződés esetén a fogyasztót a (2) bekezdésben /szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szerződés megkötésének napjától számított 14 napon belül gyakorolhatja./ meghatározott határidőn belül indokolás nélküli elállási jog illeti meg.”
Az elállási jog gyakorlására nyitva álló idő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Fogyasztó, vagy az általa megjelölt a terméket átveszi.
Fogyasztó a szerződés megkötésének napja, és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

9.2. Fogyasztó akkor tartja be a határidőt, ha a 14 napos időszak letelte előtt visszaküldi, vagy átadja a termék(eke)t.

9.3. Fogyasztónak írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot megküldenie 14 napon belül.
A fogyasztó kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli.
A Szolgáltató nem köteles a Fogyasztó része megtéríteni azon többletköltségeket, amely a Szolgáltató által felkínált legolcsóbb szokásos szállítási módtól eltérő szállítási mód választásából adódik.
9.4. A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta az áru(ka)t, vagy Fogyasztó bizonyítékot nem szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy azokat visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.
A termék visszaérkezését követő tizennégy napon belül a Fogyasztó által megadott bankszámlaszámra visszatéríti Szolgáltató a termék vételárát, a szállítási költséggel együtt.
9.5. Amennyiben Fogyasztó élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti Szolgáltató elérhetőségeinek valamelyikén a mellékelt nyilatkozat megküldésével.

9.6. A rendelet 29. § (1) bekezdése szerint: „A fogyasztó nem gyakorolhatja a 20. § szerinti jogát

a.) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

b.) a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti a 20. § szerinti jogát.”

10. Kellékszavatosság, Termékszavatosság

10.1. A megrendelt termékek hibája esetén a Fogyasztó a Ptk. alapján kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben. A kellékszavatossági igénye érvényesítése során a Felhasználó kérheti a hibás termék kijavítását vagy kicserélését, kivéve, ha a kijavítás vagy kicserélés lehetetlen, vagy a Szolgáltató számára aránytalan többletköltséggel járna. Ha a Felhasználó a kijavítást, vagy a kicserélést nem kérte illetve kérhette, arányos árleszállítást igényelhet, a terméket a Szolgáltató költségére kijavíthatja, illetve kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől, ha a kijavítást vagy kicserélést a Szolgáltató nem vállalta, nem tudta elvégezni, vagy ha a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

10.2. Az érdekmúlás érdemi bizonyítása a Felhasználó kötelessége. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A Felhasználó a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban viselnie kell, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot. A felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de legkésőbb a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni. A szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl szavatossági igényét már nem érvényesítheti. A teljesítéstől számított 6 hónapon belül kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén, továbbá a számla, vagy annak másolata felmutatásán/megküldésén túl nincs egyéb feltétele. A teljesítéstől számított 6 hónap leteltét követően azonban már a Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában megvolt.

10.3. A termék hibája esetén a Fogyasztó – választása szerint – kellékszavatossági igényt vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Termékszavatossági igényként a Fogyasztó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított 2 (két) éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A termékszavatossági igényét a fogyasztónak kell bizonyítania igény érvényesítése esetén.

10.4. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

10.5. A Szolgáltató kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
A szolgáltatónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

10.6. A Fogyasztó ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

11. Panaszkezelés

11.1. Az Ab Ovo Kiadói Kft. célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a Felhasználó teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben a Felhasználónak mégis panasza van a megrendelés teljesítésével, avagy a termékkel kapcsolatosan, úgy panaszát az 1. pontban megjelölt elérhetőségek valamelyiken teheti meg (telefon, email, posta).

11.2. A Szolgáltató a panaszt lehetőség szerint azonnal kivizsgálja, és orvosolja. Egyéb esetben a Szolgáltató a beérkezett panaszokra 30 napon belül írásban vagy email üzenetben érdemi választ ad. A Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet köteles felvenni és annak egy másolati példányát elküldi a Felhasználónak. A panaszt a felvétel napjától számított 5 évig, az arra adott válasszal együtt megőrzi.

11.3. Amennyiben a Felhasználó panaszának békés rendezésére tett kísérlet és nem járt eredménnyel- tehát arra elutasító választ kap, azt írásban meg kell indokolnia Szolgáltatónak azt. Felhasználó jogosult vitás eset rendezésének igényével a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testülethez, vagy bírósághoz fordulni, a fogyasztóvédelemmel kapcsolatos jogszabályok sérelmének gyanúja esetén az illetékes kormányhivatal fogyasztóvédelmi főosztályához intézhet bejelentést.
Olyan fogyasztói jogviták esetén, ahol a felek nem találnak megoldást peren kívül, a Felhasználó a békéltető testület eljárását kezdeményezheti.

A Szolgáltató székhelye szerinti illetékes békéltető testület:

Budapesti Békéltető Testület
1016 Budapest, Krisztina körút 99., III. emelet 310.;
levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.:10.
telefonszám: 06 1 488 2131
E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

11.4. Vevő jogosult a felmerült jogvitája esetében online vitarendezési fórumon keresztül eljárást kezdeményezni. Az 524/2013/EU rendelet szerinti online vitarendezési platform elérhetőségei az alábbiak:

A Budapesti Békéltető Testület által üzemeltetett Online Vitarendezési Platform kapcsolattartói pont elérhetőségei:
onlinevita@bkik.hu

Az Európai Bizottság által működtetett központi ügyfélszolgálat elérhetősége:
ec-odr@europa.eu

Az Európai Unió Bizottsága által működtetett online vitarendező platform elérhetősége: http://ec.europa.eu/odr

11.5. A Felhasználó és a Szolgáltató vállalja, hogy mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben ez nem lehetséges, a jogvita rendezésére a Magináció Tanácsadó és Szolgáltató Kft. magyar bíróság joghatóságát, és a hatásköri szabályoktól függően a Budapesti II. és III. Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét köti ki.

11.6. A Felhasználó és a Szolgáltató között létrejött jogviszonyra Magyarország jogszabályai, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései irányadóak.

12. Adatkezelés

12.1. A Szolgáltató a weboldal a használata során a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, és nem adja ki kívülálló harmadik személy számára. A megrendelés folyamán rögzített adatokat a Szolgáltató a megrendelés teljesítéséhez használja fel. Az egyes informatikai rendszerek által, a weboldalon/email üzenetben leadott megrendelésből készült számla adatai a rendelés leadása folyamán megadott adatokkal rögzítésre, és tárolásra kerülnek a hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra. Adatai törlését, módosítását bármikor kérheti írásban.
Részletes tájékoztatás az adatkezelésről itt található:
http://abovo.hu/adatkezelesi-es-adatvedelmi-tajekoztato/

Jelen dokumentum a 2019. április 30-án eredetileg közzétett Általános Szerződéses Feltételek időközi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt és hatályosított szövege (közzététel napja: 2022. február 16.). Az ÁSZF visszavonásig és/vagy módosításáig hatályos, rendelkezéseit csak a hatálybalépését követően kötött szerződésekre kell alkalmazni, korábbi szerződésekre a hatályba lépést megelőző Általános Szerződési Feltételek rendelkezései az irányadóak. Az elektronikus számlázással kapcsolatos adatkezelésre a Szolgáltató mindenkor hatályos adatkezelési tájékoztatója az irányadó.

Budapest, 2022. február 16.

Pataki Judit ügyvezető
Ab Ovo Kiadói Kft.