AZ AB OVO KIADÓ ÉS AZ AROMA BOOK KÉZIRATPÁLYÁZATA

Az Ab Ovo Kiadó és az Aroma Book kéziratpályázata

 

 

2015 nyarán az Ab Ovo Kiadó az időközben létrejött, népszerű irodalmat megjelentető Aroma Book szerkesztőségével közösen, meghirdeti második kéziratpályázatát. Az első, nagy sikerű pályázat célja új, széles körben még nem ismert szerzők vagy szerzőpárosok felkutatása volt. A jelenlegi pályázat meghatározott irodalmi műfajokra fókuszál, ezért a leendő műveket az alábbi négy kategóriában várja az Ab Ovo Kiadó (www.abovo.hu):

– a közeli vagy a távoli jövőben játszódó, utópisztikus világot megjelenítő regény vagy novellafüzér, a cselekménybe épített társadalomkritikával, gondosan kidolgozott karakterekkel. Nem tudományos-fantasztikus mű, hanem olyan elődökhöz igyekszik felzárkózni, mint az 1984 (George Orwell), a Farenheit 451 (Ray Bradbury), a Virágot Algernonnak (Daniel Keyes), vagy filmes példaként a Brazil (Terry Gilliam) és a Sztalker (Andrej Tarkovszkij);

– lélektani krimi, az elkövető(k) családi hátterének és motivációjának, valamint az áldozatokhoz fűződő kapcsolatnak a bemutatásával;

– a 10-14 éves korosztálynak szóló gyerek- illetve ifjúsági regény. Fontos, hogy a történet folytatható legyen, ennél a kategóriánál a szerkesztőség sorozatban gondolkodik. Mivel a kiskamaszoknál erősen eltér a fiúk és a lányok érdeklődési köre, a szerzőnek a választott célközönségének megfelelő témát kell feldolgoznia. A beadott pályázat egy részletesen megírt művet, és a tervezett folytatás köteteinek rövid, húsz-harminc soros szinopszisait tartalmazza;

– ezoterikus regény vagy novellafüzér. Nem elvont esszéregényt vagy hosszú elmélkedést vár a kiadó, hanem átgondolt történetvezetéssel, hús-vér szereplőkkel megírt, élvezhető, akár humorral átszőtt sztorit, a valós és a transzcendens világban.

 

További tudnivalók:

Nevezés

A pályázat nevezési díjhoz kötött, amelynek összege 15.000 Ft +27% ÁFA azaz összesen 19.050 Ft.

A nevezési díj átutalással teljesíthető a kiadó bankszámlájára:

Budapest Bank 10102244-44223800-01004002

A beadott pályázati mű mellé kell csatolni az átutalást igazoló banki tanúsítványt és a pályázó adatait tartalmazó adatlapot (név, lakcím, e-mail, telefonszám).

A nevezési díj nem csak a pályázaton való részvételre ad lehetőséget. A kiadó az összes pályaművet egyedileg véleményezi, rövid, de átfogó írásbeli elemzést ad valamennyi szerzőnek.

Díjazás

A szerkesztőség kategóriánként egy-egy fődíjat ítél meg. A kiadó szerződést ajánl a fődíjas mű nyomtatott és elektronikus kiadására.

A fődíjjal nem jutalmazott, de megjelentethető színvonalon megírt művek kiadásának feltételei és költségei egyéni megállapodások tárgyát képezik.

Terjedelmi előírások

A kiadó 8-10 szerzői íves pályműveket vár. Egy szerzői oldal 40.000 karaktert foglal magába, szóközökkel együtt. Ez körülbelül 200 nyomtatott könyvlapnak felel meg.

A beküldés módja

A pályaműveket elektronikus úton (e-mail) és egy nyomtatott példányban (12-es betűméret, 1,5-es sortávolság, Times New Roman betűtípus) kell benyújtani. Amennyiben személyesen nyújtják be, munkanapokon 10-15 óra között hozhatják be a kiadóba (Budapest XIII. Pannónia u. 64/A. VII. 34.).

 

Nyilatkozatok

A szerző(k)nek a pályaműhöz jogtisztasági nyilatkozatot kell csatolni

  • a mű saját és kizárólagos tulajdonlásáról;
  • a jogtulajdonlás mértékéről (amennyiben szerzőpáros adja be a pályaművet, nyilatkozniuk kell a társszerzőségről, hogy fele-fele arányban vagy pontosan meghatározott százalékban osztoznak a jogokon);
  • a mű eredetiségéről (a mű nem tartalmaz mások szövegéből engedély nélküli részleteket, továbbá a felhasznált idegen szövegek egyértelműen megjelöltek és azonosíthatóak);
  • a mű újszerűségéről (korábban sehol nem jelent meg a pályamű, beleértve az online publikálást is, illetve nem vett részt más kiadó pályázatán);
  • a szerző tudomásul veszi, hogy a jelenlegi pályázat eredményhirdetését követő 6 hónapon belül a művet nem nevezheti be más kiadó pályázatára.

Elérhetőségek

A kiadó postacíme: Ab Ovo Kiadó, 1133 Budapest, Pannónia utca 64/A.

A kiadó e-mail címe: csb@abovo.hu

Határidő

A pályaművek benyújtásának határideje: 2015. október 5.

Eredményhirdetés

Gratulálunk nyertesünknek!

June Cohner Álmomban már meghaltál 

Megjelenés várható időpontja: Ünnepi Könyvhét 2016. június.