Társadalombiztosítási és bérügyi kalauz ‒ 2016

Berszamfejto_borito_2016_RGB150dpi

Farkasné Gondos Krisztina – Barabás Miklós •

Társadalombiztosítási és bérügyi kalauz 2016 •

Szakkönyv •
Szerkesztő: Pataki Judit •
Borító: Török Szonja •
papír kötés •
310 oldal •
ISBN: 978-615-5353-94-9     •
2016 •

 

TartalomNézzen bele!Megrendelem

A Társadalombiztosítási és bérügyi kalauz – 2016 megjelenését a jogszabályok folyamatos és jelentős változása tette szükségessé. Kiadványunk segítséget jelenthet nemcsak a szakmai vizsgára való felkészülésben, hanem a már végzett szakemberek mindennapi munkavégzésében is.

A kalauz átfogó jellegű, részletesen tárgyalja az aktuális változásokat és azok gyakorlati alkalmazását is. Tartalmazza mindazokat az ismereteket, amelyek a társadalombiztosítási ügyintéző, bérügyintéző rész-szakképesítés bérügyi szakfeladatok, társadalombiztosítási szakfeladatok, társadalombiztosítási és bérügyi közös feladatok moduljaival kapcsolatos követelményekhez szükségesek.

Az elméleti anyag megértését és elsajátítását számtalan példával támogatja. A 2015-ös megjelenés óta könyvünk kiegészült újabb feladatokkal és magyarázatokkal is.

A Társadalombiztosítási és bérügyi kalauz – 2016 bemutatja a társadalombiztosítás alapelveit és szervezeti rendszerét, tárgyalja az egészségbiztosítási, a szociális és a családtámogatási ellátások alapfogalmait, a társadalombiztosítási nyugellátást, valamint azok funkcióit, jogosultsági feltételeit és igényérvényesítési szabályait.

Változások az egészségbiztosítási ellátásokban

 

A kötet szerzői:

Farkasné Gondos Krisztina – társadalombiztosítási szakember, oktató (pénzellátás, családtámogatás, szociális ellátás és munkajog).

Barabás Miklós – társadalombiztosítási szakember, közgazdász, oktató (járulék, adó és bér).

 

Tartalom

 1. A magyar kötelező társadalombiztosítás kialakulásának előzményei 13

1.1.    A bismarcki társadalombiztosítási rendszer   15

1.2.    A szovjet szociális ellátórendszer       15

1.3.    Az amerikai Social Security Act         16

1.4.    Az angol Beveridge-terv 16

1.5.    A svéd jóléti állam 16

 

 1. A Munka törvénykönyve 17

2.1.    Munkajogi szabályozás rendszere        17

2.2.    A törvény hatálya  18

2.3.    Általános magatartási követelmények 21

2.4.    Munkaviszony fogalma    25

2.5.    Munkaviszony létesítése  28

2.6.    A munkaviszony alanyai  30

2.7.    A munkaviszony létesítését megelőző eljárások      32

2.8.    Munkaszerződés tartalmi elemei         34

2.9.    Munkavállalók folyamatos képviseletének biztosítása       42

2.10.  Munka és pihenőidő        43

2.11.  A munka díjazása  54

2.12.  A munkabér védelme       59

2.13.  Az atipikus munkajogviszony    62

2.14.  A vezető állású munkavállaló    66

2.15.  Cselekvőképtelen munkavállaló 67

2.16.  Munkaerő-kölcsönzés különös szabályai:      67

2.17.  Iskolaszövetkezet és tagja közötti munkaviszony különös szabályai     68

2.18.  Munkaügyi kapcsolatok   68

2.19.  A munkajogi igény érvényesítése        72

 

 1. A társadalombiztosítás fedezeti rendszere 73

3.1.    A jogszabály alapfogalmai        73

3.2.    A jogosultak köre  77

3.3.      A biztosítottak köre, a biztosítási jogviszony időtartama és annak szünetelése      81

3.4.    A biztosítás szünetelése  87

3.5.    A járulék     88

3.6.    Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás      89

3.7.      A társas vállalkozás és a társas vállalkozó járulékfizetése    93

3.8.    Az egyéni vállalkozók járulékfizetése 93

3.9.    A mezőgazdasági őstermelő járulékfizetése   94

3.10.    Járulékfizetés több biztosítási kötelezettséggel         95

3.11.  Biztosítási kötelezettséggel nem rendelkezők járulékfizetése     95

3.12.  Különös szabályok a járulékkötelezettségek teljesítésére vonatkozóan 97

3.13.  A kisadózó vállalkozások tételes adója         97

3.14.  Családi járulékkedvezmény       101

3.15.  Megállapodás társadalombiztosítási ellátásra 104

3.16.  Adatszolgáltatások         106

3.17.  Az egyszerűsített foglalkoztatás         107

 

 1. A szociális hozzájárulási adó 109

4.1.    Az adó alanya       109

4.2.    Az adónak nem alanya    109

4.3.    A kifizető által fizetendő adó alapja   110

4.4.    Nincs adófizetési kötelezettség 111

4.5.    Az adóalap megállapításának különös szabályai      112

4.6.    Mentesülés a különös szabályok alkalmazása alól    113

4.7.    Az adó mértéke és fizetendő összege  115

4.8.    A szociális hozzájárulási adó kedvezményei  115

 

 1. Feladatok –a szociális hozzájárulási adókedvezményekmegállapítására 121

 

 1. Az egészségügyi hozzájárulás 122

6.1.    A 27%-os egészségügyi hozzájárulás alapja   122

6.2.    A 14%-os egészségügyi hozzájárulás alapja   122

 

 1. Nyugellátások 127

7.1.    Alapelvek    127

7.2.    Az öregségi nyugdíj        129

7.3.    A szolgálati idő     132

7.4.    A hozzátartozói nyugellátások  135

7.5.    A nyugellátások évenkénti rendszeres emelése       142

7.6.    Igényérvényesítési szabályok    142

7.7.    A nyugellátások folyósítása      144

7.8.    Adatszolgáltatás és bejelentési kötelezettség          145

 

 1. A megváltozott munkaképességű személyek ellátásai 146

8.1.    Minősítési kategóriák      146

8.2.      A megváltozott munkaképességű személyek ellátásaira való jogosultság feltételei            147

8.3.      A jogosultság megállapításához szükséges időtartamok       147

8.4.    Közös eljárási szabályok  148

8.5.    Rehabilitációs ellátás      148

8.6.    Rokkantsági ellátás         151

8.7.    Rehabilitációs kártya       154

 

 1. Korhatár előtti ellátások 156

9.1.    Jogosultsági feltételek     156

9.2.    Az ellátás összege 157

9.3.    Munkavégzés a korhatár előtti ellátás mellett         157

 

 1. A munkaadó rehabilitációs hozzájárulása 158

 

 1. Az egészségbiztosítás pénzellátásai 160

11.1.  Táppénz       160

11.2.  Gyermekgondozási díj     197

11.3.  Baleseti táppénz   211

11.4.  A kifizetőhely létesítése, szakmai felügyelete        218

 

 1. Feladatok – a táppénzjogosultság idejének meghatározására 223

 

 1. Feladatok – a táppénzelőzmény meghatározására 224

 

 1. Feladatok – a táppénzjogosultság idejének és mértékénekmeghatározására 226

 

 1. Feladatok – a táppénz naptári napi alapjának meghatározására 227

 

 1. Feladatok – a csed és gyed meghatározására 238

 

 1. A családtámogatási ellátások 246

17.1.  Családi pótlék       247

17.2.  A gyermekgondozási támogatások      254

17.3.  Anyasági támogatás        259

17.4.  Családi ellátások az Európai Unióban 260

 

 1. A bérszámfejtők feladataihoz kapcsolódó adózási ismeretek 262

18.1.  A Bevétel    262

18.2.  Költség       263

18.3.  A jövedelem          263

18.4.  jövedelemkategóriák csoportosítása    264

18.5.  A munkáltató adókötelezettsége         266

18.6.  A kifizető adókötelezettségei    266

18.7.  Adó- és adóalap-kedvezmények          267

18.8.  Nyilatkozatok és következmények      270

18.9.  Munkáltatói személyi jövedelemadó megállapítás   272

18.10.          Béren kívüli és egyéb juttatások         275

 

 1. Járulék és szociális hozzájárulási adósegédletek 278

 

 1. Feladatok – a távolléti díj, bérek, megállapítására 287

 

 1. Felhasznált irodalom és jogszabályok 307

Ajánlott fogyasztói ár: 6250 Ft

A könyv megvásárolható 6250 Ft-ért az Ab Ovo kiadóban, hétköznap: (hétfő-csütörtök) 10-16 óráig, péntek: 10-15 óráig. 1133 Bp., Pannónia u. 64/A VII. em. 34.,) vagy megrendelhető a csb@abovo.hu e-mail címen. A megadott névre és címre díjbekérőt küldünk, majd az utalás beérkezése után postázzuk. (6250 Ft + 1240 Ft postaktg.)

Változások az egészségbiztosítási ellátásokban