MAGYARORSZÁG HÍRES VILLÁI

B1306574Puh Antal •

Magyarország híres villái •

Ismeretterjesztő •
Szerkesztő: Puhl Antal •
Fotó: Darabos György •
Borító: Darabos György •
kemény kötés •
280 oldal •
ISBN: 978-80-87073-60-5 •
2013 •

 

A könyv szerzői:

Puhl Antal
Ferkai András
Marótzy Katalin
Masznyik Csaba
Szalai András

Ajánljuk ezen villák múltbeli és jelenkori tulajdonosainak, akik nem kis erőfeszítéssel és költséget ráfordítva megóvták a jövő nemzedékek számára ezeknek az építményeknek az építészeti és esztétikai értékeit, ezáltal pedig a genius loci alapvető elemét.

Ez a kötet Magyarország villa- és reprezentatív lakóház-építészetéről kíván a lehetőségekhez mérten átfogó, és élményszerű képet nyújtani. A közép-kelet-európai régióban a reprezentatív lakóház-építészet nem mindig fejlődhetett természetes körülmények között – ahogyan a kultúra és művészet egyéb területei sem – s nem fejlődött mindig szerencsés csillagzat alatt, ezért aztán a modern villaépítészet bizonyos vonatkozásai egyes korszakokban kevésbé markánsan érvényesülnek a válogatásban, ugyanakkor éppen ez érzékelteti az adott korra jellemző viszonyokat.

A sorozat többi kötetéhez hasonlóan a hangsúly itt is a XIX. és a XX. század építészeti emlékein van, és a párhuzamos, illetve a részben közös történelmi múlt miatt nyilvánvalónak tűnhetnek bizonyos hasonlóságok is – a stíluskorszakokban, esetleg közös minták követésében stb. – miközben nyilván a különbségként mutatkozó értékek is számos tanulsággal szolgálhatnak.

 

Megrendelem a Bookline-on