MIT ÍR AZ EMBER, HA MAGYAR

2000000034850SPIRÓ GYÖRGY •
MIT ÍR AZ EMBER, HA MAGYAR •

Elbeszélés •
Szerkesztő: Szoboszlai Margit •
Borító: Pető Hunor •
kemény kötés •
232 oldal •
ISBN: 963-9378-23-2 •
2003 •

 

 

TartalomNézzen bele!

Az elmúlt tíz évben írt tanulmányaim erősen megszűrt válogatását tartja kezében az Olvasó: vannak köztük hosszabbak, rövidebbek, nagy írókról és pocsék tévéműsorokról, érdekes és érdektelen filmekről és nevetséges vagy borzasztó jelenségekről szólók. Valami talán mégis egységgé szervezi őket: az a mély meggyőződésem, hogy amit egy adott korszakban tudni lehet, azt az írónak kötelezően tudnia is kell.
Álláspontom homlokegyenest szemben áll az írói szerepről vallott mai posztmodern vélekedéssel, amely szerint az író alapvetően nem tud semmit, és a legjobb, ha a műveit eme sajnálatos tény fitogtatásának szenteli. Persze, hogy a nem tudható dolgokról senki sem tud semmit, ezt nem kétlem. De hogy minden korban van maximális, igaz emberi tudás, azt éppen az elmúlt évezredek ránk maradt irodalma bizonyítja. A remekmű a mérce, és nem a középszer.
Az írónak az a dolga, hogy e maximális tudásra, annak vonzó megformálására és jó hatásfokú átadására törekedjék. Hol sikerül neki, hol nem. De a tudást ironikus, gyermeteg játszadozással megkerülni nem lehet.
Az én koromban is akadtak nagy írók, akik nagyon sokat tudtak, ebben a kötetben róluk is olvashatnak. Azt nem tudhatom, hogy én tudok-e valamit igazán, de legalább én is megpróbáltam eljutni odáig.