Sz. Molnár Erika: Szurcsik János

Az exkluzív album megrendelhető az Ab Ovo kiadónál a rendeles@abovo.hu e-mailen.

A kötet ára 22 000 Ft.

További információért hívja a 06 30 204 1934 számot.

 

Sz. Molnár Erika: SZURCSIK JÁNOS

Művésznek lenni változó időkben – Szurcsik János festőművész életútja és munkássága

A 90. életévét betöltő Szurcsik János vérbeli festő, az őt körülvevő világot örök kíváncsisággal vizsgáló művész, aki a festészet mellett a képzőművészet számos területén alkotott. A magyar művészet realista hagyományait továbbvivő, impozáns életműve a megélt időszakok és a közben színre lépő művészeti tendenciák mozgalmas változékonyságában is megtartotta a maga koherens világát, emberközpontú szemléletmódját, környezetére reflektáló, humanista attitűdjét.

 Szücs György művészettörténész (Magyar Nemzeti Galéria), 20.századi művészetünk szakértője így ír a monográfiáról:

 „A 19. század közepétől a különféle jelzőkkel ellátott realizmus, a hol támogatott, hol bírált, az avantgárd nézőpontból pedig szinte értelmezhetetlen szemléletmód és valóságábrázolás széles medrét a fajsúlyos életművek mélyítették el. Szurcsik János ötvenes években induló pályája egy kötelező elvárásrendben, a szocialista realizmus idején kezdődött, de a vállalható elődök, Derkovits Gyula és Nagy István, majd tanárai, Rudnay Gyula, a Képzőművészeti Főiskolán Barcsay Jenő, Domanovszky Endre, Szőnyi István és mások művészi és morális példája nyomán hiteles, egyéni képi világot alakított ki. A mester mindvégig megőrizte színes festőiségét, amelyet konstruktív szerkezetbe szorított, máskor expresszív vagy lírai hangulatot közvetítő kompozíciók jellemeznek. A magvetők, a kaszálók, az utazók ciklusokba sorolható csoportjai végigkövetik az életutat, a monumentális műfajok, történelmi jelenetek mellett viszont a személyes környezet intimebb alkotásaival és a modern kor lenyomataival is találkozhatunk a könyv lapjain feltáruló gazdag, ám ma már alig ismert életművében.”

Ahogy a 20. század távolodik tőlünk és egyre inkább történelmi távlatba kerül, úgy rajzolódnak ki az erővonalak, tendenciák, tájékozódási pontok művészetünk korabeli történetében is. A nagyobb rálátással megnyílik a lehetőség a jelenségek jobb megértésére, az értelmezések kitágítására. E rálátás pozitív hatása mellett azonban éppen a távolodás miatt elhalványulhatnak a részletek. Ezért egyre fontosabbá válik láthatóvá tenni azokat az értékes életműveket, amelyek kikerülve a fókuszból, az évtizedek múlásával eltűnhetnek szemünk elől, s elenyésznek a változó idők forgatagában. Hogy a letűnő kor jellegzetes sokszínűsége, művészeti múltunk gazdagsága fennmaradhasson, a sokféle művészi felfogás, tendencia és alkotói út egyaránt feltárásra, feldolgozásra és publikálásra vár.

Ezen az úton tett lépések eredménye ez a könyv is.

 

Ab Ovo Kiadó, 2022

480 oldal, 724 kép, keménytáblás vászonkötés